Drop Down Menus CSS Drop Down Menu Pure CSS Dropdown Menu

Σχετικά με το Πείραμα

ΥΠΟΓΑ Κ94
Ομάδα «Πείραμα»

  H ομάδα «Πείραμα» δημιουργήθηκε από έναν πυρήνα ατόμων με κοινό γνώμονα την αγάπη τους για τη μουσική αλλά και την ανάγκη και επιθυμία για τη δημιουργία ενός χώρου ελεύθερου για όλους που θα φιλοξενεί ανεξάρτητες αυτοοργανωμένες συναυλίες, καθώς και άλλα καλλιτεχνικά δρώμενα, στο πλαίσιο της προώθησης της DIY σκηνής και νοοτροπίας.

  Γνωρίζοντας πως παρόμοιοι χώροι είναι λίγοι έως και ελάχιστοι στην Αθήνα, ενώ αντίστοιχα τα συγκροτήματα και οι ανεξάρτητες καλλιτεχνικές ομάδες πολλές και συνεχώς αυξανόμενες, αποφασίσαμε να αναλάβουμε το συγκεκριμένο εγχείρημα διαμορφώνοντας ένα χώρο έκφρασης και κοινό τόπο για όλους όσους βλέπουν τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία υπό το πρίσμα της αλληλεγγύης, της αυτοδιαχείρισης και της συμμετοχικότητας. Για όλους όσους λειτουργούν στην καθημερινότητά τους κόντρα στις ισοπεδωτικές έννοιες του κέρδους, της εκμετάλλευσης και της εμπορευματοποίησης, και στέκονται απέναντι στην κενή, τυποποιημένη και επιφανειακή έκφραση που πλασάρεται από τις κυρίαρχες πολιτιστικές νόρμες με στόχο την ολική αποχαύνωση.

  Στην προσπάθεια αυτή της προώθησης της DIY σκηνής, την οποία εμείς αντιλαμβανόμαστε πρωτίστως ως πράξη πολιτική και ως τρόπο ζωής, λειτουργούμε το συγκεκριμένο χώρο με ελεύθερη συνεισφορά που στόχο έχει την αφύπνιση/ενίσχυση της συνείδησης του κόσμου που συμμετέχει και στηρίζει ανάλογα εγχειρήματα, και κατ’ επέκταση τη συντήρηση του ίδιου του χώρου. Θεωρούμε πολύ σημαντική τη συμμετοχή όλων στο εν λόγω εγχείρημα, πραγματώνοντας έτσι την ίδια την έννοια της αυτοοργάνωσης και φιλοδοξώντας να διαδοθεί η συγκεκριμένη νοοτροπία σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, ο οποίος μακροπρόθεσμα θα έχει τη δυνατότητα να πολιτικοποιηθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία και την DIY σκηνή. Παράλληλα, αντιλαμβανόμαστε το εγχείρημα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρύτερης γειτονιάς στην οποία δραστηριοποιούμαστε, επιδιώκοντας ενεργά την αλληλεπίδραση μαζί της. Κάθε μήνα, μέρος των εσόδων των συναυλιών και λοιπών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων θα διατίθεται πρωτίστως σε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλα κοινωνικά προβλήματα τα οποία αδυνατούν να επιλύσουν με δικούς τους πόρους, καθώς και σε ταμεία αλληλεγγύης πολιτικών κρατουμένων. Η αλληλεγγύη και η αυτοοργάνωση είναι τα ισχυρότερα όπλα μας και η απάντηση που επιλέγουμε να δώσουμε στα ασφυκτικά κοινωνικά πλαίσια που μας επιβάλλουν κράτος και κυρίαρχες δομές.

 Λειτουργώντας αυστηρά με οριζόντιες και συλλογικές διαδικασίες, σκοπός μας είναι να διοργανώνουμε σε μηνιαία βάση συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές,εκθέσεις ζωγραφικής, μαθήματα ξένων γλωσσών (ισπανικά,γερμανικά κ.α. ) και άλλα καλλιτεχνικά δρώμενα, προσφέροντας στις ομάδες που θα συμμετέχουν ένα σταθερό πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης, μέσα από το οποίο θα ζυμωθούν και οι ίδιοι βοηθώντας ταυτόχρονα στη συνέχιση του εγχειρήματος. 

Σημαντική Σημείωση: Για όλα τα καλλιτεχνικά εγχειρήματα που θα φιλοξενεί ο χώρος αποκλείονται αυστηρά ρατσιστικά, σεξιστικά, φασιστικά και οποιασδήποτε φύσης εξουσιαστικά περιεχόμενα!


BASEMENT Κ94
Peirama”

  The group “Peirama” was formed by a core of people with common ground their love for music as well as their need and desire to create a free space which would host independent self-organized gigs and other artistic ventures, as part of the promotion of the DIY scene and culture.

  We know that similar spaces are rather few in Athens, while the bands and independent artistic groups are many and growing, so we decided to undertake the specific project and create a space of free expression and a common place for all those who see and understand entertainment under the spectrum of solidarity, self-management and participatory processes. A space for all those who live their lives against the concepts of profit, exploitation and commercialization, and stand against the blank, standardized and superficial expression which is foisted by the dominant cultural norms, aiming to our ultimate alienation.

  Within the effort of promoting the DIY scene, which we primarily understand as a political action and as a way of life, we run the specific place with free economic contribution, which aims at the awakening/enhancement of people’s awareness, and therefore the maintenance of the space itself. We consider the participation of everyone in the project to be the most important element in order to make the concept of self-organization real and we have the ambition to spread these practices to as many people as possible; so that, in the long term, everyone will have the opportunity to politicize through this process and through the DIY scene. Moreover, we see this project as a living cell of the wider neighborhood and therefore we actively seek a healthy interaction with it. Each month, part of the money from gigs and other activities or events will be primarily given to people with serious health problems or other social problems, which are unable to solve with their own resources, as well as to solidarity funds for political prisoners. Soilidarity and self-organization are our strongest weapons and the answer we choose to give to the constricting social contexts imposed by the state and dominant structures.

  Working strictly under horizontal and collective processes, our aim is to organize live gigs, film screenings, painting exhibitions, language courses (spanish,german etc) and other cultural activities on a monthly basis, offering to the groups which participate a stable field of artistic expression, through which they will ferment themselves while helping to the continuation of the project. 

Important Note: During all the artistic/cultural events accommodated in the specific space, any racist, sexist, fascist or any kind of authoritarian contents are strictly excluded!